Velkommen til

Lad os tale om tro

Mange danskere vil gerne tale om tro og eksistens, men få gør det. Blufærdighed, manglende ord og måske frygten for, hvad andre tænker, kommer let til at stå i vejen. Det er med andre ord svært at få taget hul på nogle af tilværelsens dybere spørgsmål sammen med andre.

Lad os hjælpe

”Lad os tale om tro” vil gøre det lettere at lægge lidt af blufærdigheden til side og tale med hinanden om eksistentielle emner og tro.

shape_4.png

Sådan kommer en samtale i gang

Idéen er, at man kan sende det korte videoklip til eksempelvis en kollega eller ven med et spørgsmål a la: ”Har du lyst til at mødes over en kop kaffe for at prøve den her samtalevideo af?” Hvis vennen eller kollegaen siger ja, så mødes man over en kop kaffe og ser videoen sammen.

Hver samtalevideo slutter med en spørgsmålsmenu med en række åbne spørgsmål, hvor den enkelte så kan vælge at svare på de spørgsmål, der giver mening. Dermed er samtalen i gang.

 

Ingen færdige svar

Selve samtalevideoen består af krydsklip mellem forskellige mennesker, der taler sammen to og to om den pågældende videos emne. Det er både troende og ikketroende – i forskellige aldre - der taler sammen. Dette skal tjene som inspiration for dem, som ser videoen, så de lettere kan få sat tanker og samtaler i gang.  Samtalevideoerne er udelukkende præsenterende og faciliterende. Der serveres ikke færdige svar, men der gives nogle bud på, hvordan forskellige mennesker, herunder troende, kan italesætte nogle af de eksistentielle spørgsmål, der presser sig på. 

Kan bruges på forskellige måder

Samtalevideoerne er designet til, at man kan invitere hinanden til at mødes og tale om de store emner i livet. Men de kan også bruges på andre måder: Som led i et kirkeligt arrangement, studiegrupper, konfirmandklasser - eller måske bare som refleksion for én selv.

Lad os tale om tro

Mange danskere vil gerne tale om tro og eksistens, men få gør det. Blufærdighed, manglende ord og måske frygten for, hvad andre tænker, kommer let til at stå i vejen. Det er med andre ord svært at få taget hul på nogle af tilværelsens dybere spørgsmål sammen med andre. 

”Lad os tale om tro” vil gøre det lettere at lægge lidt af blufærdigheden til side og tale med hinanden om eksistentielle emner og tro.

Helt konkret består ”Lad os tale om tro” af to elementer:

1

Korte videoer på 30 sekunder, der inviterer til samtaler om eksistentielle emner som eksempelvis ”uro”, ”afsked”, ”lykke” og ”afmagt”. Emner, som kristendommen ikke har patent på, men har noget at sige om. Videoerne indeholder et link til længere samtalevideoer (se første testversion af invitationsvideo her).

2

Længere samtalevideoer på syv-ni minutter, der hver behandler et af de nævnte emner, som samtalen kan tage udgangspunkt i (se første testversion af samtalevideoen her).

shape_4.png

En meget bred kirkelig alliance står bag

Bag hele projektet står en historisk bred gruppe af kirkelige trossamfund, netværk og organisationer fra hele det kirkelige spektrum i Danmark – blandt andre:

Projektet bliver forankret i et samarbejde mellem Danske Kirkers Råd og FrikirkeNet.

 

Du er velkommen til at kontakte os

Vi tager også imod mails (: Har du spørgsmål du, kan du henvende dig til Hanne Østergaard, projektkoordinator

Scroll to Top